1887
PDF

Abstract

Kalite kontrol (QC), verinin toplanmasından yorumlama aşamasına gelinceye kadar olan dönemde veri kalitesini değerlendirmeye yönelik yapılan işlemlerin genel adıdır. Hedef; en iyi veri setini elde ederek, yorumlama aşamasında en ideal sonuca ulaşmaktır. MATLAB ile geliştirilen yazılım grupları (QC Programı) yardımıyla; sismik veri erişimi için sistem bileşenleri ile iletişimi sağlayan veri depolama birimlerinin kontrolü yanı sıra sismik veri ile eş zamanlı olarak toplanan konum verilerinin kontrolü de yapılmaktadır. Veri toplama süresince, sismik ve konum bilgilerinin görsel denetimini ve kontrolünü içerir. Çalışma süresince Marmara Denizi’ nin güney şelfinden alınan yüksek ayrımlı çok kanallı sismik yansıma verileri örnek veri seti olarak seçilmiştir. Bu veriler Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait R/V K.Piri Reis ile 2010 yılında Marmara Deniz’i güney şelfinde toplanmıştır. Bu alanda alınan verilere QC Programı ile kalite kontrol işlem adımları uygulanarak, laboratuvar ortamındaki veri işlem yazılımı ile karşılaştırılması yapılmıştır. Veri kalite kontrolleri ve ön veri işlem adımlarının hemen ardından ana veri işlem sürecinin başlatılması ve son olarak veri işlemi tamamlanmış verilerin yorumu olarak seyretmektedir.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.133
2013-05-15
2024-05-23
Loading full text...

Full text loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.133
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error