1887

Abstract

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Paleozoik Mesozoyik yaş aralığındaki kaya birimleri bulunmaktadır. Orta Triyas-Alt Jura yaşlı birimlerden özellikle Cudi Grubu içindeki Bakük Formasyonunun kaynak kaya potansiyeli araştırılmıştır. Örnekler, Bakük, Girmeli, Çamurlu, Telhasan, Dinçer, Kozluca ve Yolaçan Formasyonlarından oluşan Cudi Grubunu kesen 6 kuyudan sağlanmıştır. Bakük Formasyonunun kaynak kaya potansiyeli organik jeokimyasal ve organik petrografik yöntemler ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Bakük Formasyonunun sıvı hidrokarbon türüm potansiyelinin olmadığı ancak gaz türetebileceğini göstermiştir.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.137
2013-05-15
2023-12-09
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.137
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error