1887
PDF

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Denizli civarındaki (Türkiye batısı) Oligosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların iz element zenginleşmelerini ve mineralojik bileşimini belirlemektir. İncelenen örnekler Hayrettin Formasyonu’ nun bir kısmını oluşturur. Bu formasyon genellikle kömür ardalanmalı lagünel çamurtaşıkumtaşı, resif, konglomera arakatkılı kumtaşı ve biyoklastik kireçtaşından oluşmaktadır. Hayrettin Formasyonu’ nun farklı lokasyonlarından toplam 51 yüzey örneği toplanmıştır. Örneklerin toplam organik karbon (TOC, %) miktarları % 0.21 ve % 39.61 arasındadır. İz element çalışmaları sonucunda incelenen örneklerin kömürler için dünya ortalamasına gore Na, Mg, K, Ti, Cr, Rb, Cs, Ta, Hg ve U elementlerince zenginleştiği gözlenmiştir. Bu zenginleşmeler, organik maddece zengin sedimanların yakın alanlarında mineralizasyonların olabileceğini ifade eder. Diğer taraftan bazı iz elementler iyi bir çökelme ortamı işaretçisi olarak göz önünde bulundurulur. Çalışılan örneklerin Fe (% 3.94), Tl (1.33 ppm) ve Hg (1.31 ppm) konsantrasyonları weathering’ e uğramış karasal bir kaynağa ve kaynağın nehirler tarafından bataklık ortamına taşınmasına işaret eder. İncelenen örneklerin U/Th oranının ortalama 1.48 olmasından dolayı çökelme ortamının redoks koşulları suboksik-anoksik ortama işaret eder. Ayrıca (CaO + MgO + Fe2O3) / (SiO2) + Al2O3) oranının 0.22’ den küçük olması (0.20) zayıf indirgeyici çökelme ortamı koşullarına işaret etmektedir.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.138
2013-05-15
2024-04-16
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.138
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error