1887

Abstract

Marmara Denizi, aktif tektonik yapısı ve Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) yaratmış olduğu aktif depremsellik nedeniyle birçok araştırmacı tarafından odak konusu haline gelmiştir. KAFZ, Marmara Denizi içerisinde karmaşık bir tektonik yapıya sahiptir. Çalışma kapsamında İstanbul’a yakınlığı ile bilinen aktif bakımdan önemli olan Çınarcık Havza’sı incelenmiştir. Bu çalışmada 2008 yılında gerçekleştirilen TAMAM (Turkish American Multichannel Project) ve 2010 yılında gerçekleştirilen TAMAM-2 (PirMarmara) seferlerinde R/V K. Piri Reis gemisi tarafından toplanan çok kanallı sismik yansıma verileri ve Fransız deniz araştırma enstitüsü olan Ifremer kurumunun hazırladığı yüksek ayrımlı batimetri haritası kullanılmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 3000 km yüksek çözünürlüklü çok kanallı sismik yansıma verisi toplanmıştır. Çalışmanın sonunda havzanın aktif fay haritası ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur ve birçok çalışmada yer alan havzanın güney yamacından geçen büyük ölçekli bir fayın varlığına rastlanmamıştır. Havza çökellerinin stratigrafik yorumlamaları yapılmıştır. Havzada oluşan faylanmaların en yoğun olduğu bölgede kuzeygüney yönlü yıllık kümülatif açılma hesaplanmıştır. Tabakaların küresel deniz seviyesi değişimleri ve tabakaların eğimlenmeleri karşılaştırılarak yaşlar hesaplanmaya çalışılmıştır.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.14
2013-05-15
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.14
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error