1887
PDF

Abstract

Kuzey Marmara offshore sahası 1988 yılında keşfedilmiştir. 2007 yılına kadar 2.2 milyar Sm3 gaz üretildikten sonra Nisan 2007’de sahada gaz depolama operasyonları başlatılmıştır. Bu güne kadar 6 adet başarılı depolama dönemi gerçekleştirilmiştir. Sahada yeni kuyuların kazılması yoluyla çalışma gazı kapasitesinin artırılması gündeme gelmiş ve bu amaçla optimum kuyu sayısı ve kuyu lokasyonlarını belirlemek üzere sismikten simülasyona geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda farklı disiplinlerden oluşan bir TPAO ekibi oluşturulmuş ve yabancı bir mühendislik firması ile birlikte bu çalışma yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlar kapasite artırım çalışmalarının dizayn kriterlerini belirlemeye ışık tutmuştur. Çalışma iki fazda yürütülmüştür. Faz 1 jeolojik model ve temel mühendsilik çalışmalarını kapsamaktadır. Jeofizik, jeolojik, petrofizik ve rezervuar mühendisliği disiplinleri aracılığı ile detaylı bir rezervuar tanımlamasına gidilmiş ve neticesinde 3 boyutlu bir jeolojik model oluşturulmuştur. 30x30x1 m hücre boyutlarında 1,891,000 aktif hücre ile jeolojik model oluşturulmuş ve upscaling ile simülasyon çalışmalarında kullanılmak üzere daha büyük boyutlarda ve daha az aktif hücre sayısına sahip bir modele geçilmiştir ( 90x90x1.7 m ve 113,000 aktif hücre). Gözeneklilik logları upscale edilerek Gaussian random function simülasyonu ile modelleme yapılmıştır. Modellemede her layerda fasiyes zonlarına koşullandırma sağlanmıştır. 3D pre-stack sismik ters çözümlemesinden elde edilen impedance ise co-krigging işleminde ikincil parameter olarak kullanılmıştır. Rezervuar simülasyonu çalışmanın ikinci fazını oluşturmuştur. Kütle denge çalışması hacimsel çalışma ile uyumlu bulunmuştur. Model geçmiş üretim ve depolama senaryolarının tarihçe çakıştırması ile doğrulanmıştır. Performans tahmin çalışmalarında ise çeşitli senaryolar oluşturulmuş ve en iyi çözümü sağlayacak kuyu adedi ve bu kuyuların nereden kazılması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Simülasyon modelinde 2 adet merkez platformdan veya 2 adet kenar platformdan kuyular açılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. 12, 16 ve 18 ek kuyu açılması durumlarında ve 42 milyon Sm3/d gaz üretimi sağlanacak şekilde simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Çalışma gazı yaklaşık 3,700 million Sm3, çalışma gazının toplam gaza oranı % 65-66 olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen performanslara göre kuyuların merkezden veya kenardan açılmasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Tercih edilecek platform lokasyonlarında belirleyici unsurun sondajların kolaylığı ve kıyı boru hattı bağlantılarında avantaj sağlayacak dizaynların olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.36
2013-05-15
2021-10-26
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.36
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error