1887

Abstract

Bu çalışmada, tek-faz sıvının hakim olduğu jeotermal sistemler için basınç ve sıcaklık davranışını simüle edebilecek izotermal olmayan bir rezervuar modeli geliştirilmiştir. Model, rezervuar için kütle dengesi ve enerji dengesi denklemlerinin eş zamanlı çözümü esasına dayanmaktadır. Geliştirilen model aynı zamanda kuyu sıcaklığının gerçekçi simülasyonlarını yapabilmek için rezervuardan alt ve üst tabakalara olan ısı kayıplarını da modelleyebilmektedir. Doğrusal olmayan denklem takımları tamamen kapalı bir biçimde Newton yöntemi ile çözülmektedir. Model 2-boyutlu (r-z) silindiriktir ve bu sayede kuyu dibi sıcaklık ve basınçlarının gerçekçi tanımlamalarını sağlamaktadır. Bu modelle özellikle çalışmanın ana odak noktası olan sıcaklığın kararsız akış dönemindeki davranışları ve çeşitli formasyon ve kuyu özelliklerinin basınç ve sıcaklık davranışları üzerine etkileri çalışılmıştır. Bu çalışmada ele alınan sentetik örnekler, kuyu dibi sıcaklık davranışı üzerine gözeneklilik, zar faktörü ve geçirgenlik gibi diğer parametrelere kıyasla en çok kayaç ısıl iletkenliğinin etkisi olduğunu göstermiştir.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.38
2013-05-15
2024-04-19
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.38
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error