1887

Abstract

Çalışılan alan Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Diyarbakır kuzeyinde, Hazro antiklinali, Abdülaziz Dağı, Ergani İlçesi arasında Şaryaj Kuşağı olarak bilinen alanda yer almaktadır. Kuzeyde Orojenik kuşakta Allokton Torid-Anatolid Levhasına ait birimler ile Neotetis’e ait ofiyolit ve ofiyolitli melanj, ile bunlar üzerinde ve bu birimler ile tektonik ilişkili Tersiyer yaşlı birimler bulunmaktadır. Kenar Kıvrım Kuşağı’nda Koçali Karmaşığı, Karadut Karmaşığı, Hezan Grubu ve bunlar üzerinde kuzey alanlarında Eosen ve Miyosen yaşlı denizel birimler çökelmiştir. Kenar kıvrım kuşağı, Kıvrım Kuşağı ve Ön Ülkede Üst Maestriştiyen-Pliyosen yaşlı denizel ve karasal birimler çökelmiş ve Kuvaterner yaşlı bazaltlar yayılmıştır. Kenar Kıvrım Kuşağında açılan kuyularda test edilmiş Paleozoyik yaşlı birimler; gerek Hazro Antiklinali’nde gerekse açılan kuyularda benzer fasiyes özelliğindedirler. Ancak Paleozoyik yaşlı birimler üzerine gelen Mesozoyik yaşlı birimler gerek yaş, gerekse fasiyes yönünden oldukça farklı fasiyeslere sahiptirler. Kenar Kıvrım Kuşağının güney alanları ile Kıvrım Kuşağı ve Ön Ülkenin bir kısmında Mardin Grubu birimleri Paleozoyik yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuz gelir. Kenar Kıvrım Kuşağı kuzey alanlarında Üst Jura-Alt Kretase yaşlı neritik karbonatlardan oluşan Latdağı Formasyonu Paleozoyik yaşlı birimler üzerinde açısal uyumsuzdur. Latdağı Formasyonu üzerinde bir çok karbonat çökel evresinden oluşan Mardin Grubu birimleri uyumsuz olarak yer alır. Kazanlı-1 kuyusunda Turoniyen-Santoniyen yaşlı pelajik foraminiferli karbonatların varlığı bu döneme ait çukurlukların kuzey alanlarda gelişmiş olabileceğini göstermektedir. Üst Kampaniyen-Alt Maestriştiyen yaşlı Sayındere Formasyonu ve Kastel Formasyonu tüm yaşlı birimleri açısal uyumsuz olarak örter. Bu birimler üzerine Hezan Grubu, Karadut Karmaşığı ve Koçalı Karmaşığından oluşan alloktonlar tektonik olarak gelirler. Bölge bugünkü konumunu Üst Kretase sonu, Orta Eosen öncesi, Alt Miyosen öncesi ve sonrası ve OrtaÜst Miyosen döneminde gelişen sıkışma tektoniği ve son dönemde gelişen yanal atımlı faylar ile kazanmıştır. Kaynak kaya sorunu bulunmayan bu alandaki yapısal unsurlar, hidrokarbon aramacılığı açısından ikinci bir petrol üretim kuşağı oluşturabilir.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.53
2013-05-15
2023-06-08
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.53
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error