1887
PDF

Abstract

İskenderun Körfezi, Doğu Akdeniz’in kuzeydoğusunda, XIV. Petrol Arama Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Yaklaşık 4000 km2 alana sahiptir. Çalışmanın amacı, üç boyut basen modellemesi yapılarak basen evrimi, petrol sistemi unsurları, hidrokarbon oluşumu, göçü ve kapanlanması konularına bugünkü bilgiler doğrultusunda açıklık getirmektir. Modelleme aşamasında sismik veri kullanılarak yorumlanmış yapı haritaları, batimetri haritası, faylar, çalışma alanı içerisinde açılmış 10 kuyuya ait veriler ve 7 adet sanal kuyuya ait beklenir stratigrafi verileri kullanılmıştır. Kuyu loglarından birimlerin porozite değerleri hesaplanmış, ölçülmüş sıcaklık ve basınçlar, sondaj çamur ağırlıkları ve jeokimya analiz sonuçları değerlendirilerek sonuçlara ulaşılmıştır. Basen, Orta Miyosen döneminde yanal atımlı gerilme rejimiyle gelişmeye başlamış, bölgedeki horst ve grabenler daha çok KD-GB trendindeki normal faylar ile doğrultu atımlı fayların bileşenlerinin sonucu olarak oluşmuştur. Menzelet ve Horu formasyonları eş zaman çökelleri olup, basenin kaynak kayası Menzelet Formasyonu ve rezervuarı Horu kireçtaşlarıdır. Ayrıca Kızıldere Formasyonu içerisine yorumsal olarak rezervuar seviyeler tanımlanmıştır.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.58
2013-05-15
2024-05-24
Loading full text...

Full text loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.58
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error