1887

Abstract

Karmaşık Gradiyent Yöntemi (KGY), yer altı yapı parametrelerinin saptanmasında kullanılan, doğrudan bir yöntemdir. Potansiyel alan verileri, analitik sinyal tanımına uyar. Bu nedenle, analitik sinyale ait tüm kurallar, potansiyel alan verileri için de kullanılır. Yöntemin uygulanmasında, öncelikle, yer altı modeline karar verilir. Modelin denklemi ve gradiyentleri kullanılarak, çözümler yapılır. Bu yolla, parametrelere ait denklemler elde edilir. Daha sonra, ayrık verilere uygulanır. Bu çalışmada, TPAO‘dan alınan gravite haritası kullanılmıştır. Amaç, derin yapıları oluşturan blokların (derin vadiler) modellenmesidir. Derin yapılar arandığı için, düşey süreksizlik modeli seçilmiştir. Düşey süreksizliğe ait; düşey gradiyent, yatay gradiyent, evre ve genlik değişimleri kullanılmıştır. Parametrelerin denklemleri elde edilmiştir. Modellerin kurulması amacıyla, gravite haritası üzerinde değişik yönlerde 10 adet kesit alınmıştır. Kesitlere KGY uygulanarak parametrelerin sayısal değerleri her kesitte ayrı ayrı hesaplanmıştır. Parametrelerin sayısal değerleri kullanılarak yer altının modeli hazırlanmıştır.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.7
2013-05-15
2024-06-14
Loading full text...

Full text loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.7
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error