1887

Abstract

Çankırı, Yozgat ve Kozaklı havzaları, Orta Anadolu’da kuzey iç havzalarını oluşturur. Çankırı ve Yozgat havzaları, Sakarya Bloku ile Kırşehir Blokundan oluşan farklı iki temel üzerinde gelişirken, Kozaklı Havzası Kırşehir Bloku üzerinde gelişmiştir. Çankırı ve Yozgat havzalarında Sakarya Bloku üzerinde Üst Maestriştiyen-Orta Eosen aralığında denizel istifleri, Kırşehir Bloku üzerinde ise Alt Eosen-Orta Eosen denizel istifleri çökelmiştir. Bu dönem sonunda sıkışma tektoniği etkili olmuş ve Üst Maestriştiyen-Alt Eosen birimlerinin üzerinde çökeldiği Sakarya Bloku, Kırşehir Bloku üzerine çökelmiş Alt Eosen yaşlı birim üzerine itilmişlerdir. Geç Orta Eosen’de kalıntı denizinde volkanizmanın da etkili olduğu sığ denizel-karasal istifler çökelmiştir. Bu dönem sonunda sıkışma tektoniği az da olsa devam etmiştir. Üst Eosen-Kuvaterner döneminde İncik, Bayındır ve Bozkır evaporitik gölleri ile akarsu çökelleri gelişmiştir. Orta Eosen başına kadar kara durumunda bulunan Kozaklı Havzası’nda ise Orta Eosen denizel çökelleri ve Oligosen-Kuvaterner döneminde yarı graben-graben tipi karasal-gölsel birimler çökelmiştir. Pliyo- Kuvaterner’de yanal atımlı faylar ve volkanikler etkili olmuştur. Çankırı ile Kozaklı Havzalarının tektonostratigrafik konumları havzalarda atılmış olan sismik dataların yorumları ile ortaya çıkarılmıştır.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.75
2013-05-15
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.75
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error