1887

Abstract

На сучасному етапі розвитку геофізики, а саме її магнітометричного розділу, актуальною задачею є перехід від детальної магнітометрії до ультрадетальних магнітометричних робіт. Під ультрадетальною магнітометрією ми розуміємо комплексні магнітометричні дослідження геологічного середовища, які включають магнітну зйомку з необмеженою детальністю та вивчення петро‐ та педомагнітних характеристик, зокрема ефективної намагніченості природних об’єктів. Ультрадетальна магнітна зйомка дозволяє отримувати інформацію про існуюче локальне аномальне магнітне поле, яке із високим ступенем наближення відповідає теоретичній ідеальній моделі (поле відоме у кожній точці простору з абсолютною точністю). Принциповою відмінністю ультрадетальної магнітної зйомки порівняно з мікромагнітною зйомкою Лаутербаха є розповсюдженість її на значущі території. У такий спосіб ультрадетальна магнітна зйомка дозволяє отримувати матеріали, які можуть бути використані при усіх видах досліджень – вивченні ґрунтового покриву, розв’язанні археологічних задач, картуванні та прогнозі територій, дослідженні металогенії та пошуках вуглеводнів. Поєднання ультрадетальної магнітної зйомки з настільки ж докладним вивченням магнетизму природних об’єктів (наприклад прибортових відслонень) створює принципово нові умови для розуміння природи аномального магнітного поля, зокрема при вивченні кристалічного фундаменту. Головною задачею магнітометрії, зокрема і геофізики взагалі, є виявлення ознак поля (у нашому випадку аномального магнітного), які б відігравали вирішальне значення при прогнозі територій на конкретні корисні копалини. Накопичений досвід свідчить, що така задача може бути вирішеною виходячи із концепції нерівноважності середовища, як характерної особливості рудогенного процесу.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.20145070
2011-05-10
2024-02-22
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609.20145070
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error