1887

Abstract

У сучасних економічних умовах дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) є важливим джерелом природноресурсної інформації. Вони забезпечують необхідні достовірність, точність і детальність результатів робіт одночасно на значні площі. При цьому, ДЗЗ знаходять саме широке застосування в інтегрованих географічних інформаційних системах (ГІС), що інтенсивно розвиваються, на базі ГІС розробляються комп'ютерні технології проведення геологічних та інших тематичних робіт. Основною метою використання ДЗЗ в геологічних роботах є підвищення інформаційних та прогностичних якостей різномасштабних геологічних, мінерагенічних, гідрогеологічних та інших карт геологічного змісту, а також забезпечення оперативного моніторингу геологічного середовища. Геологорозвідувальні роботи проводяться одночасно на значних площах, тому технологічно ефективно і економічно доцільно використовувати не окремі космічні знімки, а їх «мозаїки» (дистанційні основи) на всю досліджувану територію. Під дистанційною основою (ДО) розуміється геоінформаційний продукт в цифровій формі з якісно новими індикаційними властивостями, створений за матеріалами космічних зйомок в певній картографічній проекції і системі координат. Використання ГІС‐технологій дозволяє розширити коло геоінформаційних продуктів, що створюються на базі багатоспектральних, гіперспектральних і радіолокаційних ДЗЗ спільно з цифровими моделями рельєфу, геологічними, геофізичними і геохімічними матеріалами. У Центрі дистанційних методів досліджень "ВСЕГЕИ" створені такі продукти на базі багатоспектральних даних Landsat 7 ETM+: дистанційні основи державних геологічних карт масштабів 1:1 000 000 та 1:200 000, – космофотокарти суб'єктів Федерації і федеральних округів для ГІС‐Атласу Росії: – дистанційна основа території Росії масштабу 1:2 500 000; – Космічний образ Росії і суміжних країн масштабу 1:5 000 000 та інші.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.20145097
2011-05-10
2024-07-23
Loading full text...

Full text loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.20145097
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error