1887

Abstract

Summary

The chemical compositions of pneumolithic-hydrothermal Thorium orthosilicates from the albitites of Novooleksiivka occurrence are characterized by admixture of Uranium, Rare Earths elements, Yttrium, and some Phosphorus. Thorites and Uranothorites have been identified in albitites. Ferritorites are epigenetic minerals. The chemical compositions of Thorium orthosilicates from the albitites are characterized by admixture of Uranium, Rare Earths elements, Yttrium, and some Phosphorus, which gives the basis for these minerals due to the decomposition of magmatic Monazites of the original rocks. The spectra of Rare Earth elements of Thorium orthosilicates are not constant, which is a sign of the fractionation of these elements in the processes of pneumolithic-hydrothermal alteration of the original rocks. The signs of the Uranium and Thorium leaching, migration and deposition testify of the existence of conditions of transportation of Uranium in the U4+ uranium oxidation state in the fluid, that generated rocks.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.201903216
2019-11-12
2020-04-05
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Belevtsev,Ya.N., Koval, V.B.
  (gl. redaktoryi) [1995] Geneticheskie tipyi i zakonomernosti razmescheniya uranovyih mestorozhdeniy Ukrainyi. Naukova dumka, Kiev.
  [Google Scholar]
 2. Chuhrov, V.F.
  (glavnyiy redaktor) [1972] Mineralyi. Spravochnik. Tom III. Vyipusk I.Silikatyi s odinochnyimi i sdvoennyimi kremnekislorodnyimi tetraedrami. Nauka, Moskva.
  [Google Scholar]
 3. Mikhalchenko, I.I.
  [2015] Statystychnyy zv”yazok uranu y toriyu v rudonosnykh al’bitytakh Novooleksiyivs’koho rudoproyavu (Ukrayins’kyy shchyt). Naukovyy visnyk Natsional’noho hirnychoho universytetu, 1, 36–41.
  [Google Scholar]
 4. Mihalchenko, I.I., Andreyev, O.V., Zahorodniy, V.V.
  , Zayats’, O.V. [2016] Mihratsiya khimichnykh elementiv u protsesi utvorennya toriy-uranonosnykh al’bitytiv Novooleksiyivs’koho rudoproyavu, Ukrayins’kyy shchyt. Heokhimiya ta rudoutvorennya, 37, 86–99.
  [Google Scholar]
 5. Mihalchenko, I.I., Andreyev, O.V.
  [2017] Monatsyty v toriy-uranonosnykh al’bitytakh Novooleksiyivs’koho rudoproyavu (Ukrayins’kyy shchyt). Heokhimiya ta rudoutvorennya, 38, 32–49.
  [Google Scholar]
 6. Mihalchenko, I.I., Shumlyanskyy, L.V., Soesoo, A.
  [2016] Rare earth elements in Th-U-bearing albitites of the Novooleksiivka occurrence, the Ukrainian Shield. Problemy teoretychnoyi i prykladnoyi mineralohiyi, heolohiyi, metaloheniyi hirnychovydobuvnykh rehioniv, materialy X Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 34–38.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609.201903216
Loading
/content/papers/10.3997/2214-4609.201903216
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error