1887

Abstract

Summary

A search was made for suprasalt and subsalt formations of oil. Received models of the deep structure (speed and geological) to a depth of 60,000 m. Geopolariton survey of the Earth was used to build high-speed sections of geological profiles. The studies were conducted as part of a joint agreement with the company “Kazakhstankaspiyshelf” JSC.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.201952023
2019-10-16
2024-05-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Abilkasimov, Kh. B.
  [2009] Usloviya formirovaniya prirodnykh rezervuarov podsolebykh otlozheniy Prikaspiyskoy vpadiny i otsenka ikh neftegazonosnosti. Avtorefer.diss... d-ra geol.-miner.nauk.
  [Google Scholar]
 2. Akhiyarov, A.V. and Semenova, K.M.
  [2013] Paleozoyskie karbonatnye platformy Prikaspiyskoy vpadiny kak neftepoiskovye kriterii. Vesti gazovoy nauki. — №5.
  [Google Scholar]
 3. Aleshin, G.V. and BogdanovYu.A.
  [2004] Prystriy dlya reestratsii ghyrodnogo elektromagnitnogo polya Zemli. Patent Ukraine № 70417. G01V3108. 15.10.2004.
  [Google Scholar]
 4. Bogdanov, Yu.A.
  [2013] Researches of Sun, Moon and geosphere through jbservation of electromagnetic radiation (EMR) in Ukraine and Antarctica, Kyiv, 19–20.
  [Google Scholar]
 5. Bogdanov, Yu.A. and Chiroque, J.
  [2008] Estudio de la estructura en el Lote IX-Cuenca Talara, con el metodo de sondeo geopolariton buscando nuevos gorizontes. Lima, PeruVI INGEPET (EXPR-3-YB-31).
  [Google Scholar]
 6. Bogdanov, Yu.A
  [2017] Construction of a speed model of elastic wave distribution based on geopolarite sensing data. Reports of III int. Conf. “Actual problems of geological medium and probing systems, Kyiv, 19–20.
  [Google Scholar]
 7. Bogdanov, Yu.A. and Pavlovich, V. N.
  [2008] Neravnovesnoe izluchenie zemnoy kory – indicator geodinamicheskikh protsessov, Geofiz. zhurn.—T30, № 4, 12–24.
  [Google Scholar]
 8. Bogdanov, Yu.A. and Prokopenko, S.I.
  [2018] Study of tubular structures of the shelf of the South Chine sea method geopolariton tomography of the earth. Conferences. “Marine Geological and Geophysical Researches: Fundamental and Applied aspects” Odessa, 295–303.
  [Google Scholar]
 9. Zaderigolova, M. and Lopatin, A.
  [2014] Application of radio-wave methods control for safety of gas. Textbook. – M.: Publishing center of Gubkin Russian state University of oil and gas, 72p.
  [Google Scholar]
 10. IvanovYu. A.
  [1988] Perspektivy neftegazonosnosti nadsolevogo I solevogo kompleksov Prikaspiyskoy vpadiny, Geology oil and gas.– № 7, 1–5.
  [Google Scholar]
 11. Linkov, E.M., Petrov, L.N., Savina, N.G, and Yanovskaya, T.B.
  [1982] Super-long-period oscillations of the Earth, DAN SSSR. Science. Vol. 262, No. 2, 321–324.
  [Google Scholar]
 12. Monakhov, F.I.
  [1977] low-frequency seismic noise of the Earth, M.: Science, 90.
  [Google Scholar]
 13. Mozalevskii, E.C.
  [2000] Evolyutsiya pozdnepaleozoyskikh karbonatnykh platform yuga Prikaspiyskoy vpadiny. Mozalewski, E.S., Philipov, V.M., ShlyginD.A. i dr. Geodynamika i minerageniya Kazakhstana. – Ch 2, Alma-Aty.
  [Google Scholar]
 14. Prokopenko, S.I.
  [2017] Application of passive geophysical scanner “DSF” for research of the deep structure of the Earth. Reports of III int. Conference. “Actual problems of geological medium and probing systems, Kyiv, 51–52.
  [Google Scholar]
 15. Starostenko, V.I., Lukin, A.E., Kobolev, V.P., Rusakov, O.M., Orlyuk, M., Shuman, V.N., Omelchenko, V.D., Pashkevich, I.K., Tolkunov, A.P., Bogdanov, Yu.A., Burkinskiy, I.B., Loiko, N.P., Fedotova, I.N., Zakharov, I.G., Chernyakov, A.M., Kuprienko, P.Ya., Makarenko, B.I., Legostaeva, O.V., Swan, T.V. and Savchenko, A.S.
  [2009] Model glubinnogo stroeniya Donetzkogo skladchatogo sooruzheniya i prilegayushchikh struktur po dannym regionalnykh geofizicheskikh nabliudeniy. Geofiz.zhurn. — 31, № 4, 44–68.
  [Google Scholar]
 16. Schuman, V.N. and Bogdanov, Yu.A.
  [2008] Elektromagnitnaya emissiya litosfery: prostranstvennaya struktura i vozmozhnye mekhanizmy generatsii. Geofiz. journ. — 30, № 6, 39–50.
  [Google Scholar]
 17. Yonghong, L.
  [2006] Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti yugo-vostochnogo borta Pririkaspiyskoy vpadiny I eye obramleniya. Avtoref. Diss.... kand. geolo.-miner.nayk.
  [Google Scholar]
/content/papers/10.3997/2214-4609.201952023
Loading
/content/papers/10.3997/2214-4609.201952023
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error