1887
PDF

Abstract

Günümüzde Karadeniz tek bir depolanma alanıdır, gerçekte ise karmaşık KB-GD uzanımlı kıtasal Orta Karadeniz Sırtı etrafında, belki de farklı zamanlarda oluşmuş iki depolanma alanından oluşmuştur. Batı Karadeniz baseni büyük bir olasalıkla okyanusaldır (yüksek Bouguer gravite ve düzgün manyetik alan). Batı Karadeniz’in güney kenarı, Pontidler, İstanbul Zonu (Batı Pontidler) ve Sakarya Zonu (Orta Pontidler) olarak tanımlanan iki temel tektonik birimden oluşmaktadır. İstanbul Zonu batıda karada uzanımı belgelenen Batı Karadeniz Fayı tarafından, doğuda ise Araç-Dadayİnebolu makaslama zonu tarafından ve güneyde de İç-Pontid Dikiş zonu tarafından çevrelenmektedir. İstanbul Zonunun Paleozoyik’den Triyasiğe kadar Lavrasya ile benzerliğe sahip olduğu genel bir anlayış oluşmuştur. Neo-Tetis’in kapanmasının sonucu olarak İstanbul Zonu Erken Kretase-Erken Eosen süresinde günümüz konumuna eriştiği öne sürülmüştür. İstanbul Zonu Batı Karadeniz Baseni açılmadan önce Odessa kıta kenarının güneyinde yer almaktaydı. Erken Kretase döneminde, bu kıtasal parçacık kuzeye doğru dalan Neo-Tetis (İç-Pontid kolu) tarafından yay-ardı genişleme sonucu olarak Avrasya’dan riftleşmeyle ayrılmış, batıdaki Batı Karadeniz Fayı ve Batı Kırım Fayı olarak bilinen iki transform fayı vasıtasıyla da güneye sürüklenmiştir. Karadeniz’in manyetik anomali haritası GD-KB yönelimleriyle Kafkas kıyıları boyunca büyük bölgesel anomali göstermektedir, ve birçok küçük anomalilerce uzanımı boyunca karmaşıklaştırılmaktadır.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.9
2013-05-15
2024-04-16
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.9
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error