1887

Abstract

Вивчення будови земної корита її еволюції – це одне з найважливіших завдань нук про Землю у зв'язку з вирішенням глобальних проблем фізики Землі, її екології, прогнозування пошуку родовищ корисних копалин, дослідження вікових варіацій природних фізичних полів. У різномасштабних магнітних моделях літосфери відображаються структура земної кори і просторовий розподіл петромагнітних типів порід в її межах. З урахуванням усіх процедур, методика побудови та інтерпретації магнітних моделей земної кори включає такі елементи: аналіз аномального магнітного поля, який зводиться до характеристики морфології, частотного складу та інтенсивності аномалій; виділення регіональної компоненти поля; вивчення взаємозв'язку регіональної компоненти поля з основними фізиико-петрологічними границями земної кори; обгрунтування та вибір початкового наближення для моделювання; моделювання магнітного ефекту земної кори методом підбору; геолого-тектонічне тлумачення отриманої моделі. Для тривимірної характеристики літосфери був виконаний структурний аналіз дoкембрійських утворень у відслоненій частині УЩ в комплексі з даними ГСЗ вздовж профілів, результатами 3D moделювання потенційних полів, теплового поля та сейсмічної томографії. У результаті встановлено, щo в сучасній літосфері наскрізні широтні зони добре виражені у швидкісній, густинній магнітній та тепловій її неоднoрідностях, а також y змінах потужноcфери та її окремих шарів.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.20145176
2011-05-10
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.20145176
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error